Avdelning
Logopeder Jönköping
Anna AronssonLedamot
Region Jönköpings län Kansli
anna.aronsson@logopedforbundet.se
Åse NylanderLedamot
Region Jönköpings län Kansli
038053541
ase.nylander@telia.com
Karina Sjöndin KallSekreterare
Region Jönköpings län Kansli
karina.sjondin.kall@gmail.com
Malin SkogbergVice ordförande
Jönköpings Kommun
malinskogberg@gmail.com
Johan SvenbeOrdförande
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
johansvenbe@gmail.com
Ida ThormeyerLedamot
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
idathormeyer@gmail.com